Een lager rentepercentage op uw hypotheek?

Bij de bepaling van het rentepercentage op een hypotheek, zijn er geldverstrekkers die de rente mede laten afhangen van de verhouding tussen de hoofdsom en de (WOZ)-waarde van de woning. Hoe lager het percentage, hoe lager de rente. Met het stijgen van de huizenprijzen, kan het zijn dat dit percentage zodanig anders uit gaat vallen, dat het rentepercentage lager kan worden. Zelf uitzoeken!!, want u wordt hier meestal niet op gewezen door de geldverstrekker!

Zakelijke bankrekening

Ben je ondernemer geworden om je lekker bezig te kunnen houden met de financiën? Waarschijnlijk niet. Daarom besteden veel ondernemers hun administratie uit. Maar wat je zelf wilt blijven doen, is de toegang tot je bankrekening behouden. Om het jezelf gemakkelijk te maken is het eigenlijk vanzelfsprekend om een zakelijke bankrekening aan te houden.

De voordelen van een zakelijke bankrekening zijn divers. Allereerst kun je eenvoudig zakelijke- en privéuitgaven scheiden en hiermee een inzichtelijke administratie opzetten. Scheelt je boekhouder veel tijd. Daarnaast geeft een zakelijke bankrekening een professionele uitstraling. En tenslotte is een aparte bankrekening een goede graadmeter hoe je onderneming draait. Want: cash = king.

Gastouder kan ondernemer zijn

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico, de beschikbare tijd, de bekendheid die naar buiten aan de activiteit wordt gegeven, het aantal opdrachtgevers en de omvang van de investeringen.

Hof Den Haag merkte de activiteiten van een gastouder aan als onderneming. De gastouder was met haar activiteiten in 2007 begonnen. Via drie geregistreerde gastouderbureaus sloot de gastouder overeenkomsten met ouders. Zij verrichtte haar activiteiten op meerdere dagen per week en ving zes tot zeven kinderen op van drie tot vier ouderparen. Aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers was voldaan. Ten aanzien van de omvang van de brutobaten en de winstverwachting nam het hof de stijging in de jaren 2013 tot en met 2015 mede in aanmerking. Het hof vond het lopen van ondernemersrisico aannemelijk. De gastouder liep debiteurenrisico en inkomensrisico. De gastouder was verder aansprakelijk voor eventuele schade die ontstond tijdens de door haar verzorgde opvang. Om haar bekendheid naar buiten te vergroten maakte de gastouder gebruik van een eigen website, een facebookpagina, visitekaartjes en mond-tot-mondreclame. De beperkte omvang van de investeringen vond het hof inherent aan de aard van de activiteiten, die plaatsvonden op het woonadres van de gastouder.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie

Voor de volledig uitspraak plak onderstaande link in uw browser

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2123&showbutton=true&keyword=BK-16%2f00543+

ZZP’ers beschermd tegen onredelijke betaaltermijn

Op 1 juli is er wetgeving aangepast. Voor zzp’ers is er een belangrijke wetswijziging die je beschermt tegen onredelijk lange betaaltermijnen.

Grote ondernemingen en organisaties mogen in hun contracten met zzp’ers en het mkb voortaan een betaaltermijn van maximaal 60 dagen opnemen. Overeenkomsten met een betaaltermijn van langer dan 60 dagen zijn van rechtswege nietig. Bovendien wordt de betaaltermijn dan van rechtswege omgezet in een termijn van 30 dagen. Daarnaast is de afnemer wettelijke rente verschuldigd als de factuur na deze termijn van 30 dagen niet is voldaan.