Waarde verhuurde woning in box 3

Om de waarde in box 3 te bepalen van een verhuurde woning, dient de zogenaamde ‘leegwaarderatio’ te worden bepaald.

De berekening is als volgt: bepaal de verhouding tussen de jaarhuur en de WOZ – waarde. Op basis van de uitkomsten is er een tabel van toepassing die losgelaten wordt op de WOZ – waarde, de leegwaarderatio. Neem de zo berekende WOZ-waarde mee als grondslag in box 3 voor de waarde van de verhuurde woning.

Meer informatie en voor enkele beperkingen, zie de website van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/waardebepaling_bij_erven_en_schenken/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen

 

 

 

Een lager rentepercentage op uw hypotheek?

Bij de bepaling van het rentepercentage op een hypotheek, zijn er geldverstrekkers die de rente mede laten afhangen van de verhouding tussen de hoofdsom en de (WOZ)-waarde van de woning. Hoe lager het percentage, hoe lager de rente. Met het stijgen van de huizenprijzen, kan het zijn dat dit percentage zodanig anders uit gaat vallen, dat het rentepercentage lager kan worden. Zelf uitzoeken!!, want u wordt hier meestal niet op gewezen door de geldverstrekker!