Auteursarchief: kantoortillema

Regel uw energielabel eigen woning nog vóór 1 januari 2021

Heeft u een koopwoning, dan is bij een eventuele verkoop hiervan een energielabel verplicht. Veel oudere woningen hebben deze nog niet.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het aanvragen van een energielabel een duur grapje, ca. € 200. Dit komt omdat er dan een deskundige langs moet komen.

Er is echter tot 1-1-2021 de mogelijkheid om eenvoudige en goedkoop een energielabel aan te vragen.

Zie hiervoor www.energielabelvoorwoningen.nl

Kosten € 10 tot € 15, dus dat scheelt nogal!

Naheffingsaanslag OB en uitstel aangevraagd?

Uitstel gevraagd ivm Corona voor het betalen van de Omzetbelasting Q1 en tóch een boete gehad van de belastingdienst wegens niet tijdig betalen? Je hoeft de boete niet te betalen. Het aanmaningenproces kan namelijk niet gestopt worden n.a.v. een gevraagd uitstel. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/naheffingsaanslag-btw-aangifte-en-verzuimboete

Aanpassing KO – regeling

Per 1-1-2020 wordt de huidige KO – regeling aangepast. In plaats van een BTW -grens is deze regeling van toepassing indien de omzet onder een grens van € 20.000 blijft. Hiervoor opteren zal tijdig aangevraagd moeten worden; uiterlijk 20 november 2019.

Het voordeel van de nieuwe KO – regeling is, dat er geen aangifte Omzetbelasting meer gedaan hoeft te worden. Dat scheelt tijd en daarmee kosten. Niet voor iedereen met een omzet onder € 20.000 is deze regeling echter interessant. Lever je aan OB – ondernemers, dan zou de regeling wel eens nadelig uit kunnen vallen. Ik help graag op weg.

Waarde verhuurde woning in box 3

Om de waarde in box 3 te bepalen van een verhuurde woning, dient de zogenaamde ‘leegwaarderatio’ te worden bepaald.

De berekening is als volgt: bepaal de verhouding tussen de jaarhuur en de WOZ – waarde. Op basis van de uitkomsten is er een tabel van toepassing die losgelaten wordt op de WOZ – waarde, de leegwaarderatio. Neem de zo berekende WOZ-waarde mee als grondslag in box 3 voor de waarde van de verhuurde woning.

Meer informatie en voor enkele beperkingen, zie de website van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/erven/waardebepaling_bij_erven_en_schenken/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen

 

 

 

Een lager rentepercentage op uw hypotheek?

Bij de bepaling van het rentepercentage op een hypotheek, zijn er geldverstrekkers die de rente mede laten afhangen van de verhouding tussen de hoofdsom en de (WOZ)-waarde van de woning. Hoe lager het percentage, hoe lager de rente. Met het stijgen van de huizenprijzen, kan het zijn dat dit percentage zodanig anders uit gaat vallen, dat het rentepercentage lager kan worden. Zelf uitzoeken!!, want u wordt hier meestal niet op gewezen door de geldverstrekker!